Published on November 20, 2010 by

主持 : 巫堃泰、羅健熙,嘉賓: 故偉牧 (綠色和平項目主任)、古文翰 (公民黨新界西支部司庫),1) 核電廠漏嘢,N年後會「奶」嘢?2&3) 泛民建制太多花生,要人閉咀好唔道德,4) 五都選舉好鬼賤,紀念品書節等你買

Tag

Add your comment